NABÓR WNIOSKÓW NR 1/T1/2021/BOWES_2.0 – NABÓR POMYSŁÓW BIZNESOWYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO – ETAP 1 – SUBREGION BIALSKI

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego w subregionie bialskim.   Termin składania wniosków:   Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 15.02.2021 roku do  31.12.2021 roku. Ocena wniosków realizowana jest na bieżąco. Nabór realizowany w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […]
READ MORE
Skip to content