OGŁOSZENIE NR 3/2020/BOWES PAKIETY MARKETINGOWO-KSIĘGOWE - SUBREGION BIALSKI

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pakietów marketingowo-księgowych.
Nabór realizowany jest w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA DOTACYJNEGO (TURA II)

OGŁOSZENIE NR 11/2020/LCWP

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw publikuje listę rankingową wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach II tury naboru wniosków. 

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ETAP II - NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OGŁOSZENIE NR 10/2020/LCWP

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w połączeniu ze wsparciem pomostowym.

 

UWAGA: Niniejszy nabór jest 2 etapem w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA DOTACYJNEGO (TURA I)

OGŁOSZENIE NR 9/2020/LCWP

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw publikuje listę rankingową wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach I tury naboru wniosków. 

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU (TURA II)

OGŁOSZENIE NR 8/2020/LCWP

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw publikuje listę osób zakwalifikowanych do projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach drugiej tury naboru formularzy rekrutacyjnych.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE NR 2/2020/BOWES O NABORZE WNIOSKÓW - subregion BIALSKI

OGŁOSZENIE NR 2/2020/BOWES O NABORZE WNIOSKÓW - subregion bialski

DOTACJE NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego.

Nabór realizowany w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU (TURA II)

OGŁOSZENIE NR 7/2020/LCWP


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw publikuje wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach drugiej tury naboru formularzy rekrutacyjnych.

Czytaj więcej...