Stowarzyszenie Modrzew działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104)

 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

 

Statut Stowarzyszenia Modrzew ------>zobacz

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości ----->tutaj