Masz Głos, Masz Wybór

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” od 2014 roku prowadzi działania w ramach akcji „masz głos, masz wybór” Fundacji Batorego.

 

 

Celem programu Masz Głos, Masz Wybór jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Przekonanie ich, że udział w sąsiedzkiej inicjatywie bądź w lokalnych konsultacjach jest równie ważny jak podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego. Pokazujemy mieszkańcom, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich własnym podwórku, w gminie, w powiecie.

 

Głównym tematem, którym na terenie gminy Świdnik będzie się zajmować Modrzew, to budżet obywatelski (partycypacyjny).

 

 

 

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

 

 

Aby proces tworzenia budżetu miasta można było uznać za partycypacyjny musi spełniać następujące warunki:

  1. zawierać element dyskusji nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta, podczas której uczestnicy decydują o tym jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe
  2. powinien być organizowany co najmniej na poziomie dzielnicy jednak najlepiej, aby dotyczył poziomu całego miasta
  3. powinien być ciągłym procesem, pojedyncze zebrania lub referenda nad sprawami finansów miasta to nie to samo co budżet obywatelski
  4. powinien być realizowany w oparciu o wiele mechanizmów partycypacyjnych. Nie wystarczy, aby rada gminy lub komisja budżetowa była otwarta na publiczną debatę, konieczne jest stworzenie dodatkowych mechanizmów włączania mieszkańców do dyskusji nad sprawami finansowymi.
  5. posiadać mechanizm ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji.Więcej o akcji Masz Głos, Masz Wybór na www.maszglos.pl