Zapytanie cenowe - szkolenie "Działalność gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej"

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" w związku z realizacją projektu "Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę osobistego przeprowadzenia szkolenia „Działalność gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej” w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) w dniu 26.05.2017 r.

 

 Zapytanie cenowe

 


 Załączniki do zapytania