Zapytanie ofertowe nr M-4010/RPLU.11.03.001/1/2017


Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" w związku z realizacją projektu "Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. osobistego świadczenia usługi doradztwa z zakresu opracowania biznesplanów związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego w ramach wsparcia doradczo-szkoleniowego udzielanego uczestnikom projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.


 Zapytanie cenowe

 


  Załączniki do zapytania