Rozstrzygnięcie - rozeznanie rynku nr M-4010/RPLU.11.03.001/2/2017

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew w związku z realizacją projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” informuje, że w ramach przeprowadzonej procedury rozeznania rynku dot. realizacji usługi osobistego przeprowadzenia szkolenia „Jak założyć i prowadzić NGO” w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych nie wpłynęła żadna oferta. 

 


 Rozstrzygnięcie