Rozstrzygnięcie - rozeznanie rynku nr M-4010/RPLU.11.03.001/1/2017

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew w związku z realizacją projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” informuje, że w ramach przeprowadzonej procedury rozeznania rynku do realizacji usługi osobiste przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości Społecznej” w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych wybrano:

Business Mind Tomasz Telej
ul. C/O ROOM 9 10-16 YORK PLACE PERTH
PH2 8EP 
 Rozstrzygnięcie