Zapytanie cenowe - szkolenie "Jak założyć i prowadzić NGO"


Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" w związku z realizacją projektu "Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę osobistego przeprowadzenia szkolenia „Jak założyć i prowadzić NGO” w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) dla 1 grupy szkoleniowej liczącej od 10 do 15 osób.

 

  

 
 Zapytanie cenowe

 


 Załączniki do zapytania

 


Rozstrzygnięcie

 Rozstrzygnięcie