Zapytanie cenowe - szkolenie "ABC Przedsiębiorczości Społecznej"


Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" w związku z realizacją projektu "Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę osobistego przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości Społecznej” w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących od 10 do 15 osób (po 16 godz. na każdą grupę). 

 


 
 Zapytanie cenowe 

 

 
 Załączniki do zapytania

 

 
Rozstrzygnięcie

 
Rozstrzygnięcie