Warsztaty – Źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej – 27 maja 2017 – Okuninka, pow. włodawski

Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej.

Warsztaty umożliwią Ci poznanie możliwych źródeł finansowania działalności oraz pomogą w sprawnym przygotowaniu się do ich wykorzystywania, oraz zwiększeniu efektów z podejmowanych w danym zakresie działań. 

Czytaj więcej...

Zapytania cenowe

Informujemy, że w zakładce Konkurencyjność znajdującej się w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" zostały zamieszczone nowe ogłoszenia dot. prowadzonych zapytań cenowych w procedurze rozeznania rynku.

 

Czytaj więcej...

Pomysł na biznes – etap II - ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych w związku z utworzeniem w nim nowych miejsc pracy, w połączeniu ze wsparciem pomostowym.

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej - ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu składania wniosków w I naborze pomysłów biznesowych

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" informuje, że przedłuża termin składania wniosków w I Naborze pomysłów biznesowych do 6 kwietnia 2017 roku.

Czytaj więcej...