NABÓR WNIOSKÓW na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej- SUBREGION LUBELSKI - edycja 2021

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków  o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

 Termin składania wniosków: 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 1.03.2021 do 31.12.2021 roku.

Nabór w trybie ciągłym oznacza, że ocena dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu.

Wsparcie kierowane do osób i podmiotów z terenu subregionu lubelskiego (powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, Miasto Lublin).

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej- SUBREGION BIALSKI - edycja 2021

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków  o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych - SUBREGION BIALSKI.

Termin składania wniosków: 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 1.03.2021 do 31.12.2021 roku.

Nabór w trybie ciągłym oznacza, że ocena dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu.

Wsparcie kierowane do osób i podmiotów z terenu subregionu bialskiego (powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska).

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/T1/2021/BOWES_2.0 - nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego – ETAP 1 - subregion bialski

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego w subregionie bialskim.

Termin składania wniosków:  

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 15.02.2021 roku do  31.12.2021 roku

Ocena wniosków realizowana jest na bieżąco.

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW nr 1/T1/2021/LOWES_2.0 - nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego – ETAP 1 - subregion lubelski

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego.

Termin składania wniosków:  

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 4.01.2021 roku do  31.12.2021 roku

Ocena wniosków realizowana jest na bieżąco.

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

PROJEKT "BIALSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2.0"

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" z dniem 1 grudnia 2020 roku rozpoczęło realizację projektu "Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...