NABÓR WNIOSKÓW na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej- SUBREGION LUBELSKI

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków  o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

 Termin składania wniosków: 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 1.10.2020 do 31.12.2020 roku.

Nabór w trybie ciągłym oznacza, że ocena dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu.

 

Nabór realizowany w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR WNIOSKÓW:

Typ nr 2 przedsięwzięcia - tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, w postaci:

-A - refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy tylko i wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem (Podtyp A) >>sprawdź szczegóły<< 

 

-B - dotacji na zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy placówki opiekuńczo–wychowawcze w połączeniu ze wsparciem pomostowym (Podtyp B)

>>sprawdź szczegóły<< 

 

-C - dotacji na przystąpienie i zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w połączeniu ze wsparciem pomostowym (Podtyp C)

>>sprawdź szczegóły<<

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020