DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA DOTACYJNEGO (TURA II)

OGŁOSZENIE NR 11/2020/LCWP

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw publikuje listę rankingową wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach II tury naboru wniosków. 

 

 ---> LISTA RANKINGOWA <---