Poszukujemy osoby na stanowisko ANIMATOR

W związku z rozwojem działalności, Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” poszukuje kandydatów na stanowisko: Animator OWES i Doradca Kluczowy

Rodzaj zatrudnienia: 

ANIMATOR: umowa o pracę 1/2 etatu.

DORADCA KLUCZOWY: umowa o pracę 1/2 etatu.

 

Miejsce wykonywania pracy: Świdnik oraz subregion lubelski (powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, Miasto Lublin) 

Wymagania podstawowe na stanowisko: ANIMATOR:

- wykształcenie wyższe,
- minimum trzyletnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw
  lokalnych. 
- wiedza z zakresu Ekonomii Społecznej,
- umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami, 
- umiejętność facylitowania procesów grupowych, 
- umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, 
- znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej, 
- umiejętność rozwiązywania konfliktów, 
- umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej. 
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, OpenOffice, Internet)
- bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej,
- wysoka kultura osobista,
- sumienność,
- odpowiedzialność,
- dokładność,
- empatia.

 

Wymagania dodatkowe:

- ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania w NGO, budowania partnerstw lokalnych, animacji lokalnej,
- ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną
  (potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami), 
- doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym, 
- osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych, 
- osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju, 
- dodatkowe wykształcenie w obszarze ES lub animacji lokalnej (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, itp). 
- doświadczenie w realizacji projektów z EFS,
- prawo jazdy kat B.

 

Główne obowiązki:

 1. diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 2. inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 3. inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES lub PS,
 4. zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS,
 5. wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,
 6. ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 7. animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
 8. wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 9. inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 10. motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
 11. budowanie lokalnych koalicji,
 12. moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 13. stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania,
 14. współpraca z pozostałymi pracownikami OWES celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów.

 

NA STANOWISKO DORADCA KLUCZOWY POSZUKUJEMY OSOBY, KTÓRA:

- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym organizacji pozarządowych oraz Przedsiębiorstw Społecznych).
- wie czym jest Ekonomia Społeczna,
- umie rozpoznać potrzeby klienta/potrzeby i oczekiwania wsparcia, w oparciu o nie przygotować procesu indywidualnego prowadzenia klienta oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
- umie bardzo dobrze obsługiwać komputer (pakiet MS Office, Internet)
- jest kreatywna w podejściu do nowych zadań
- jest samodzielna i wykazuje inicjatywę
- jest sumienna i odpowiedzialna,
- zdoła wyjść poza utarte szablony

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,
- minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym organizacji pozarządowych oraz Przedsiębiorstw Społecznych)

- znajomość tematyki z zakresu Ekonomii Społecznej 
- umiejętność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klienta, przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klienta oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,

- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet)

- kreatywność w podejściu do nowych zadań

- samodzielność i umiejętność pracy w grupie
- sumienność i odpowiedzialność,
- nieszablonowość 

 
Oferujemy:

- ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- możliwość udziału w kreowaniu przyszłych działań rozwijającej się Organizacji,
- pracę z doświadczonymi współpracownikami,
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny oraz CV ze zdjęciem) tylko i wyłącznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wpisując „Aplikacja na stanowisko Animator OWES/Doradca Kluczowy”.

Aplikacje należy przesłać do 2 czerwca 2019 roku.


Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin nawiązania zatrudnienia: czerwiec 2019 r.